Visând…

Seara, când adorm, visez din nou la pădurea veche şi, copil fiind, alerg printre albe margarete în iarba-ncinsă în care greierii-şi cântă norocul preţ de o clipă. În timpul acesta, vântul ce pleacă marea cea verde îmi susură în ureche poveşti pe care doar copii le ascultă şi le văd desenate pe cer cu carioca. Sunt iarăşi acolo preţ de o seară şi merg prin pădurea cea rară în căutarea micilor bijuterii roşii de fragă, umplându-mi sufletul cu raze ce-şi taie drum prin frunza cea verde.

Seara când adorm, visez din nou la stânca cea albă pe care-mi freamătă mâna şi corpu-mi se-tinde în îmbraţişări pătimaşe ce prind lumina-ncleştare, mângăiat fiind… de sărutul buzelor tale. Visez din nou la pădurea cea veche şi iarăşi sunt copil, lin adormind la sânu-ţi ce miroase a mugur de brad şi a fragă pe care scrie iubire.

Articole asemănătoare:


Lasati un mesaj