Aug 10 2010

Îţi aminteşti de vremea…

… când închideam ochii şi din ei ţâşneau cuvinte?

Îţi aminteşti? Nu a trecut atât de mult de-atunci şi, totuşi, ce tineri ne simţeam şi-acum bătrâni. Şi sufletul ne era acolo, lângă o sobă virtuală ce ne-aduna, seară de seară, la focul ei.

Sigur că-ţi aminteşti. Căci eram prieteni sub cerul înstelat din munte.


Aug 2 2010

In ză gardăn of ză Carpaţi

padureadevise.ro